Svenskarna och internet 2018

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Ladda ner

För att läsa rapporten som PDF, klicka här.

Tabellbilagan i Excel-format går att hitta här.

Tabellbilaga, data uppdelat på generationer går att hitta här.

Här hittar du frågeformulär för unga och för vuxna.

Beställ hem utskrift av rapporten som print on demand. (Obs. Extern tjänst)

Infografik från Cartina.

Checklista för journalister går att hitta här.

För att läsa ”Svenskarna och internet – valspecial 2018” som PDF, klicka här, och för att läsa den i webbversion, klicka här.

För att läsa ”Skolbarnen och internet 2018” som PDF, klicka här, och för att ladda ner tillhörande tabellbilaga i Excel-format, klicka här.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Läsa – Olika åldrar läser olika